Homepagina  
  Producten  
  Profiel  
  Werkwijze  
  Opdrachten  
  Contact  
 
  
 

Opdrachten

Hier vindt u een deel van de opdrachten die in de afgelopen jaren werden uitgevoerd:

 

Training, workshops en coaching: Voor de politie Amsterdam Amstelland gaf Moniek trainingen op het gebied van flexibel werken. Dit deed ze in opdracht van Vivian Jacobs Communicatie Management. Voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen gaf ze trainingen communicatie en gespreksvaardigheden, en netwerken en acquisitie.

 

Woordvoering en media-advies: Bij Provincie Gelderland deed Moniek woordvoering voor gedeputeerde Rene van Diessen. Zij begeleidde hem bij interviews, optredens en deed woordvoering voor zijn portefeuille milieu en economische zaken. Eerder deed ze woordvoering en persbegeleiding voor staatssecretaris De Vries en minister Netelenbos van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

Gespreksleiding: Regelmatig doet Moniek Bluyssen gespreksleiding tijdens startbijeenkomsten en forumgesprekken. Ze deed dit onder meer bij provincie Gelderland, gemeente Ede, gemeente Nijmegen en Oost NV.

 

Interne Communicatie bij organisatieontwikkeling: Voor Provincie Gelderland Dienst Milieu en Water maakte Moniek Bluyssen een advies om medewerkers beter te betrekken bij ontwikkelingen die binnen de organisatie spelen. Het leidde tot concrete voorstellen die de dienst zelf in gang zette. Tevens adviseerde ze gemeente Nijmegen bij de organisatieontwikkeling en politie Amsterdam bij flexibel werken.

 

Procesbegeleiding bij medewerkertevredenheid: Bij Gemeente Nijmegen begeleidde Moniek Bluyssen voor de afdelingen Vastgoed en Zorg en Inkomen een traject om verbeteracties door te voeren. Het doel was om de tevredenheid onder medewerkers te vergroten en de samenwerking te vergemakkelijken. Medewerkers kwamen tot acties die ze binnen 3 maanden konden realiseren.

 

Projectadvisering: Voor provincie Gelderland en Overijssel adviseert Moniek Bluyssen over de communicatie rondom asbestsanering. Bij gemeente Nijmegen adviseerde ze afdeling Sociale Zaken onder andere op het gebied van handhaving, werkgeversbenadering, het verlagen van de drempel voor aanvragen van bijzondere bijstand. En ze adviseerde het Regionaal Archief Nijmegen over het vergroten van de herkenbaarheid voor publiek.

 

Positionering en huisstijl: Voor bedrijfsverzamelgebouwen (BVG’s) op het gebied van sociale zekerheid ontwikkelde Moniek Bluyssen met CWI, UWV en het ministerie van Sociale Zaken een huisstijl. Deze kon landelijk worden gebruikt. Tevens begeleidde ze bij gemeente Nijmegen de verdere ontwikkeling van de huisstijl. Met collega’s ontwikkelde ze een herkenbaar mensbeeld.